กรมบัญชีกลาง ประกาศด่วน คืนวงเงินคงเหลือใน e-Money ไม่สำเร็จ 200,000 คน รีบไปเช็ก

Author:

จากกรณีที่ กรมบัญชีกลางโอนเงิน ซึ่งเป็นวงเงินคงเหลือ e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าให้กับผู้ที่ยังใช้วงเงินไม่หมด ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปัจจุบัน โดยโอนคืนเป็นเงินสดผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์

โดยผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินคืน เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา จะต้องเป็น

1.เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเก่าเมื่อปี 2560 มีวงเงิน e-Money คงเหลือ

2.เป็นผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน)

บางคนได้หลักร้อย บางคนได้หลักพัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าได้วงเงินส่วนนี้ด้วย หากท่านเข้าเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้น

สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้โดยเข้าไปที่

1.https://govwelfare.cgd.go.th

2.เลือกหัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

3.กรอกเลขบัตรประชาชน รอระบบประมวลผล

4.ระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิรับ e-Money คงเหลือ หรือไม่

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปัจจุบัน ที่จะได้รับวงเงิน e-Money คืนนั้น ต้องเป็นผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ล่าสุด คนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน กรมบัญชีกลางยืดเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค.นี้ และหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ากับบัญชี ก็ให้ดำเนินการภายในวันที่ 19 มิ.ย.67 โดยจะโอนเงินเข้าวันที่ 21 มิ.ย.2567 เน้นย้ำว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ล่าสุดจากการโอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในวันดังกล่าว พบว่า ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้จำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว

บัญชีเงินฝากธนาคารปิด

บัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข

ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิที่มีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 67 หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงิน e-Money คงเหลือข้างต้น โดยกรมบัญชีกลางจะทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 หลังจากนั้น หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาทำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *