วันที่ 4 ม.ค. 2567 เพจเฟซบุ๊ก สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ออกแถลงการณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับ ลัทธิโยเร แต่อย่างใด โดยมีเนื้อหาระบุว่า วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโยเรแต่อย่างใด ตามที่สื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จว่า ลัทธิโยเร เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายนั้น

วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกลุ่มความเชื่อตามที่สื่อกล่าวอ้าง ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ไทย ยึดแนวปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของสงฆ์เถรวาท ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม (มส.) ดังนั้นการนำเสนอข่าวที่ปราศจากข้อเท็จจริง อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้

วัดพระธรรมกายจึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ความจริงดังกล่าวแก่สาธารณชนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สำนักสื่อสารองค์กร

วัดพระธรรมกาย

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗