สำหรับใครที่มีแพลนออกรถใหม่ แล้วไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อรถ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ วันไหนดี อยากเช็กฤกษ์ออกรถ 2567 วันไหนฤกษ์ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของรถตลอดปี 2567 ซึ่งคำนวณตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีน โดย อาจารย์วิช ธรรมสถิตบุณณ์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการมานานกว่า 10 ปี ส่วนในแต่ละเดือนจะมีวันไหนบ้าง ไปดูกันได้เลย

เดือนมกราคม 2567

– วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

– วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

– วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

– วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

– วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567

– วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

– วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

– วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

– วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

– วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

– วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

– วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

– วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

– วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

– วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

– วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

– วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

– วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

เดือนเมษายน 2567

– วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

– วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567

– วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

– วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

– วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

– วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

– วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

– วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

เดือนพฤษภาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

– วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

– วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

– วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

เดือนมิถุนายน 2567

– วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

– วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

– วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

– วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

– วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

– วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

– วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

– วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

– วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

– วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

– วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

– วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

– วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567

– วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567

เดือนกันยายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567

– วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567

– วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

– วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

– วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567

– วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567

– วันพุธที่ 18 กันยายน 2567

– วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

– วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567

– วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

– วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

– วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

เดือนตุลาคม 2567

– วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567

– วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567

– วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567

– วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567

– วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน 2567

– วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567

– วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567

– วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

– วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

– วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567

– วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567

– วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

– วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

– วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567

– วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เดือนธันวาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567

– วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

– วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567

– วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567

– วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567

– วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567

– วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567

– วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2567

– วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567

ข้อมูล อาจารย์วิช ธรรมสถิตบุณณ์