ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 แล้วในการโอนเงินรอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2566 โดยสนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับเกษตรกรสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้

สำหรับเกษตรกร ออนไลน์ ผ่าน e-Form

1. เข้าเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login

2. ไปกล่องสีเขียวบนหน้าจอด้านขวามือ เลือก ตรวจสอบ

3. กรอกข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์แนะนำ

3.1 ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.2 ระบุเลขรหัสหลังบัตร

4. เลือก ตรวจสอบ

ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะโครงการฯ 2566/67

สำหรับเกษตรกร ผ่าน Farmbook V.68.0.9 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์

1. เข้าใช้งานบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์

1.1 เข้าสู่ระบบด้วยรหัสทะเบียนเกษตรกร (ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน)

2. เลือกเมนู ติดตามสิทธิ์

3. เลือกเมนู โครงการ/มาตรการ 2566/67

4. เลือก พัฒนาคุณภาพข้าว

ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะโครงการฯ 2566/67

ใช้ได้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ เท่านั้น