ใครอยู่พื้นที่ต่อไปนี้เช็กด่วน การประปาประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 7 ชั่วโมง

Author:

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศแจ่งข่าว น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ช่วงคืนวันที่ 20 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองขุดใหม่ ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 73 ถึงซอย 87

ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย76 ถึงซอย 100

ถนนบางกระดี่ ถนนแสมดำ

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการยกเลิกท่อประธาน บริเวณแยกดาวคะนอง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนเพชรหึงษ์

ถนนสุขสวัสดิ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองดาวคะนอง ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

ถนนประชาอุทิศ ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *