บัตรคนจน วันนี้มีเงินเข้าเพิ่ม โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์

Author:

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 วันนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

จำนวน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)

ทั้งนี้ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *