โหรรัตนโกสินทร์ แนะวิธีทำบุญเสริมดวงการเงิน ครึ่งปีหลัง 2567

Author:

เพจเฟซบุ๊ก โหรรัตนโกสินทร์ – The rattanakosin แนะวิธีทำบุญเสริมดวงการเงิน ครึ่งปีหลัง 2567 เสริมบุญอย่าให้หมด ส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่ม หาโอกาสเติมบุญให้ได้ในปีนี้ แล้วจะรู้ว่าการมีกินมีใช้ มันดีต่อใจจริงๆนะ อย่างไรก็ตามโหรรัตนโกสินทร์ ทำนายแค่ลัคนาราศีเท่านั้น

เมษ

ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์, ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณร, บริจาคเสื้อผ้าแก่เด็กผู้ยากไร้

พฤษภ

ปล่อยปลา หรือทำบุญหนังสือสวดมนต์อักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด

มิถุน

ร่วมบุญถวายอาหารหรือน้ำดื่มสะอาด น้ำปานะ แด่พระสงฆ์และสามเณร

กรกฎ

บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด, ทำบุญถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียง

สิงห์

บริจาคเครื่องเสียงให้วัดไว้ใช้ในงานปฏิบัติธรรม หรือบริจาคเครื่องเขียนให้เด็กยากจนในโรงเรียนชนบทห่างไกล..

กันย์

ซื้อเสื้อผ้าให้ญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชรา

ตุลย์

บริจาคไม้เท้า/รถเข็นให้คนแก่หรือคนพิการที่ฐานะลำบาก

พิจิก

แบ่งปันหนังสือให้เด็กด้อยโอกาส

ธนู

บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้พิการทางสติปัญญา

มังกร

ทำบุญกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

กุมภ์

เป็นเจ้าภาพบวชพระ หรือบริจาคช่วยผู้พิการยากไร้

มีน

ทำบุญช่วยเหลือสัตว์จรจัด หรือบริจาคหนังสือเข้าเรือนจำเพื่อสนับสนุนการอ่านให้กับผู้ต้องขัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *