เปิดเงินเดือน ข้าราชการครู 6 ระดับ แต่ละระดับได้เงินเท่าไหร่บ้าง

Author:

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เพจเฟซบุ๊ก เรียนดี มีความสุข ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เปิดเงินเดือนข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

– ครูผู้ช่วย

– คศ.1

– คศ.2

– คศ.3

– คศ.4

– คศ.5

(คศ. มีความหมายว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ครูผู้ช่วย (เป็นตำแหน่งแรกบรรจุที่ยังไม่มีประสบการณ์)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท

ครู คศ.1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท

ครู คศ.2 (ชำนาญการ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด รวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 5,600 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 69,590 บาท

ครู คศ.4 (เชี่ยวชาญ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 88,840 บาท

เงินเดือนครู คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 13,000-15,600 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 108,000 บาท

หมายเหตุ :

1. หลังปรับฐานเงินเดือนใหม่ ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน และข้าราชการครูจะได้ปรับเงินเดือนใหม่เพิ่ม ตามฐานเงินเดือนที่กำหนด

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จะมีอัตราเท่ากับเงินค่าวิทยฐานะ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000/15,600 บาท (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) และเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีเฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น ฉะนั้นวิทยฐานะ+ค่าตอบแทนพิเศษ มีดังนี้

วิทยฐานะชำนาญพิเศษ (ชนพ.) 5,600+5,600 =11,200 บาท , วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) 9,900+9,900 = 19,800 บาท, วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ชชพ.) คศ.4 13,000+13,000=26,000 บาท, (คศ.5) 15,600+15,600 = 31,200 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *