ด่วนที่สุด แถลงการณ์จากชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Author:

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เพจเฟซบุ๊กชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ KU Band ออกแถลงการณ์สำคัญ โดยระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ มีสมาชิกของชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU BAND) ซึ่งเป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ถูกคุกคามจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

ทางชมรมไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการบริหารชมรม (ปี4) ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อย ได้เริ่มประสานงานรวมถึงรีบดำเนินการแก้ไขทันที

ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU BAND) ได้มีการประสานงานและร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำชับดูแลการดำเนินงานของชมรม เพื่อรีบป้องกัน ดังนี้

KU Band กำชับเรื่องการกลับบ้านมากขึ้น โดยห้ามให้สมาชิกเดินกลับบ้าน หรือเดินไปบริเวณอื่นห่างจากแบนด์คนเดียว โดยเฉพาะน้องผู้หญิง

เมื่อส่งเพื่อนถึงหน้าบ้านหรือหน้าหอแล้ว รอให้เพื่อนเข้าที่พักเรียบร้อยก่อนจึงแยก

เมื่อร่วมกิจกรรมเกินเวลา 21:30น. เบิกค่ารถจากชมรมได้ ซึ่งได้ทำอยู่แล้วและให้ดำเนินต่อ

บริเวณอาคารอวบ เหมะรัชตะ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ หากมีความจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการยินยอมแล้วเท่านั้น

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานกิจกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสาน รปภ.ของมหาวิทยาลัยเพื่อคอยช่วยเหลือ และให้เบอร์กับชมรมมาเพื่อให้ประสานได้ทันทีหากเกิดเหตุน่าสงสัย รวมทั้งส่งคลิปรถและบุคคลต้องสงสัยให้แล้ว

รองอธิการฯ ได้ทราบเรื่องราว เป็นห่วง และติดตามอย่างใกล้ชิด หากนิสิตติดขัดให้ประสานไปได้

หากสมาชิกมีความไม่สบายใจ และมีความต้องการอื่นเพิ่มเติมให้มาคุยกับกรรมการบริหาร (ปี 4) ได้เป็นการส่วนตัว หรือที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกกรณี

ทางชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU BAND) มีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก โดยได้จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่แน่นหนาเพิ่มขึ้นโดยทันทีแล้ว และพร้อมน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำมาเพิ่มเติมต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านครับ

วทัญญู หัฐบูรณ์

ประธานชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *