อย. เตือน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยี่ห้อดัง

Author:

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาเกร็กคู” จึงเร่งตรวจสอบโดยเก็บผลิตภัณฑ์รวม 7 รายการ จากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผลการวิเคราะห์พบการปลอมปนยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “ซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล” อย. จึงให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหยุดการจำหน่ายและเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 รายการ ออกจากท้องตลาด

ยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล ที่พบปลอมปนจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องใช้ยาภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ เนื่องจากเป็นยาที่หากใช้ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้สูง เช่น ปวดศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับยาดังกล่าวในขณะที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวบางประเภท อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจนอันตรายถึงชีวิตได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่พบปลอมปนทั้ง 7 รายการ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ” นพ.วิทิตกล่าว

รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *