สื่อช่องดัง ประกาศพักจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วน

Author:

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม มีรายงานว่า บริษัทเนชั่น กรุ๊ป ออกประกาศ พักเงินเดือนบางส่วนกับพนักงาน เนื่องจาก มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยในประกาศระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจสื่อทั้งระบบลดลงจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการปรับลดีรายจ่ายหลายด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงขอแจ้งให้พนักงานทราบว่า บริษัท มีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการ พักรายจ่ายเงินเดือนบางส่วน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.67-31ธ.ค.67

ทั้งนี้การพักจ่ายเงินเดือนบางส่วนจะเป็นแบบขั้นบันได โดยพักการจ่ายเงินเดือนตั้งแต่ 10-30% ตามอัตราเงินเดือน อีกทั้งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารยินดีที่จะไม่รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนใดๆจากบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวแก่พนักงานที่มีความจำเป็นต่อไป

ประกาศยังระบุอีกว่า บริษัทเข้าใจดีว่า การพักจ่ายเงินเดือนบางส่วนอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกท่าน และขอยืนยันว่า การตัดสินใจนี้เป็นไปอย่างรอบคอบและจำเป็นเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ บริษัทคาดการณ์ว่า จะเริ่มผ่อนชำระคืน เงินที่พักไว้ เริ่มตั้งแต่รายจ่ายเงินเดือนงวดมกราคม 2568 เป็นต้นไป

โดยบริษัทจะชำระคืนภายในครึ่งปีแรกของปี 2568 หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยประกาศดังกล่าวนี้ ลงนามโดย นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่น กรุ๊ป รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศดังกล่าวเป็นความจริง โดยในวันนี้ จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องจำนวนเงินตามขั้นบันไดที่จะพักจ่าย และอาจจะมีการประกาศภายในให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *