แจ้งเตือน พ่อจ๋าแม่จ๋า เงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแล้ววันนี้

Author:

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีรายงานว่า เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม 2567 หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิวันที่ 10 ก.ค. 67

จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,295,254 ราย

จำนวนเงิน 1,461,432,600 บาท

วิธีเช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 2567 เงินเข้าวันไหน

1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

3. แอปพลิเคชันเงินเด็ก

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน

เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *