ธนาคารดังออกประกาศด่วน สั่งยกเลิกแล้ว ใครมีบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด รีบเช็ก

Author:

ธนาคารยูโอบี ประกาศยกเลิกการจัดสรรยอดอัตโนมัติ (Payment Apportionment) ในการชำระเงินบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรเครดิตยูโอบีมากกว่า 1 ใบ หรือบัตรกดเงินสดยูโอบีมากกว่า 1 ใบ นับตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โดยผู้ถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่ที่มีแบบฟอร์มสำหรับชำระเงินแยกตามบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดแต่ละใบ ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำระยอดเงินในแต่ละบัตรได้ตามจำนวนที่ต้องการ ผ่านการสแกน QR Code หรือ Barcode ของบัตรนั้นๆ บนใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่ โดยไม่ต้องผ่านระบบจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติ

กรณีผู้ถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2567 จะยังได้รับใบแจ้งยอดบัญชีแบบเดิม และจะมีการกระจายยอดชำระอัตโนมัติรอบสุดท้าย และตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป การยกเลิกการจัดสรรยอดอัตโนมัติจะมีผลอย่างสมบูรณ์กับทุกบัตร และใช้ใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่ที่มี QR Code หรือ Barcode แยกตามแต่ละบัญชี

วิธีการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงจัดสรรยอดอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชี ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2567

กรณีผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดหลายใบ โดยหนึ่งในบัตรที่ถืออยู่มีบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีก่อน 24 มิถุนายน 2567 จะยังมีการจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติกับบัตรทุกใบเป็นรอบสุดท้าย ทางยูโอบีจึงแนะนำให้ผู้ถือบัตรชำระเงินด้วยรูปแบบเดิมไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการจัดสรรยอดอัตโนมัติ

หากผู้ถือบัตรมีบัญชีเงินฝากยูโอบี ผู้ถือบัตรสามารถจ่ายบิลบัตรเครดิตแยกใบ ผ่านแอป UOB TMRW หรือช่องทางต่างๆ ของธนาคาร หากไม่มีบัญชีเงินฝากยูโอบี แนะนำให้รวมยอดที่ต้องการชำระทั้งหมดของทุกบัตรและทำการสแกน QR Code หรือ Barcode ในใบแจ้งยอดบัญชีเดิม ผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อชำระยอดในรอบบัญชีนี้ในครั้งเดียว (ใบแจ้งยอดบัญชีเดิมจะมี QR Code หรือ Barcode เดียว)

โดยการยกเลิกการจัดสรรยอดอัตโนมัติจะมีผลอย่างสมบูรณ์ทุกบัตร ทุกรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปเป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ผู้ถือบัตรจะได้รับ “ใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่” ตามช่องทางที่เคยแจ้งธนาคารไว้ ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือจากแอปพลิเคชัน UOB TMRW ซึ่งจะแสดงผล 3 วันทำการหลังจากวันสรุปยอดบัญชี

วิธีการชำระเงิน สามารถระบุยอดที่ต้องการชำระของแต่ละบัตรตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องผ่านระบบจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติ เพียงสแกน QR Code หรือ Barcode ของบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดใบที่ต้องการชำระ บนใบแจ้งยอดบัญชี (เช่น หากถือ 3 บัตร ก็จะมี QR Code และ Barcode แสดงบนใบแจ้งยอดบัญชี 3 ตำแหน่ง เป็นต้น)

ทั้งนี้ยอดเงินที่ผู้ถือบัตรชำระจะถูกชำระที่หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ที่ระบุจากการสแกน QR Code หรือ Barcode นั้นๆ เท่านั้น ช่องทางการชำระเงิน

สำหรับช่องทางการชำระเงิน ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรทันที และไม่มีค่าธรรมเนียม ได้แก่ การชำระผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW, UOB Personal Internet Banking, ที่ทำการไปรษณีย์, ATM/ CDM ของธนาคารยูโอบี หรือสาขาของธนาคารยูโอบี รวมถึงช่องทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ ยกเว้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะได้รับวงเงินคืนภายใน 2 วันทำการ

ส่วนการชำระผ่านจุดให้บริการชำระอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, โลตัส, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงินทรูมันนี่ จะได้รับวงเงินคืนภายใน 2 วันทำการหลังการชำระเงิน (โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามแต่ละผู้ให้บริการกำหนด) 5 คำถามพบบ่อย

หลังจากวันที่ 24 มิถุนายน 2567 หากผู้ถือบัตรมีบัตรหลายใบ จะสามารถทำการชำระเงินผ่าน QR Code เดียวได้หรือไม่

ตอบ: กรณีถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีหลังจากวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้ถือบัตรจำเป็นต้องใช้ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดแบบใหม่ ซึ่งมีแบบฟอร์มสำหรับการชำระเงินแยกตามบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดแต่ละใบ หากลูกค้ายังคงใช้ใบแจ้งยอดเดิมที่มีเพียง QR Code/Barcode เดียว การชำระเงินทั้งหมด จะถูกนำไปชำระที่หมายเลขบัญชีบัตรที่ระบุจากการสแกน QR Code หรือ Barcode นั้นๆ เท่านั้น

ใบแจ้งยอดบัญชีเดิมที่เคยได้รับ จะยังสามารถใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ: กรณีถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีหลังจากวันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำเป็นต้องใช้ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดแบบใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติ

สำหรับผู้ถือบัตรที่มีวันสรุปยอดบัญชีก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ยังสามารถใช้ QR Code หรือ Barcode จากใบแจ้งยอดบัญชีใบเดิมได้ แต่จำเป็นต้องรวมยอดของบัตรเครดิตยูโอบีทุกใบและสแกน QR Code หรือ Barcode เพื่อทำการชำระเงินในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการชำระเงิน (Payment Form) มีสำหรับบัตรใบใดบ้าง

ตอบ: แบบฟอร์มการชำระเงินแบบใหม่ จะมีการแยกแบบฟอร์มสำหรับการชำระเงินแยกตามบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดแต่ละใบที่มียอดใช้จ่ายหรือยอดเงินที่ต้องชำระในรอบบัญชีนั้นๆ

ลูกค้าบัตรเสริมสามารถชำระเงินอย่างไรได้บ้าง

ตอบ: ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกนำมาเรียกเก็บรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก ณ วันสรุปยอดบัญชี และสามารถชำระผ่าน QR Code ของบัตรหลัก ทั้งนี้ หากบัตรหลักสูญหายหรืออยู่ระหว่างรอการออกบัตรใหม่ จะมีแบบฟอร์มการชำระเงินสำหรับบัตรเสริมโดยเฉพาะสำหรับรอบบัญชีนั้นๆ โดยใบแจ้งยอดบัญชีจะถูกส่งให้กับผู้ถือบัตรหลัก

กรณีที่ลูกค้ามีวันสรุปยอดบัญชีที่แตกต่างกันสำหรับบัตรแต่ละใบ การจัดสรรยอดชำระอัตโนมัติจะสิ้นสุดเมื่อใด

ตอบ: กรณีที่ลูกค้ามีวันสรุปยอดบัญชีของแต่ละบัตรเครดิตที่แตกต่างกัน การชำระเงินจะยังได้รับการจัดสรรยอดอัตโนมัติอยู่ จนกว่าจะถึงวันสรุปยอดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

เช่น บัตรใบที่ 1 ที่มีวันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จะยังคงผ่านการจัดสรรยอดอัตโนมัติสำหรับทุกบัตรที่ผู้ถือบัตรถืออยู่ โดยวันสรุปยอดบัญชีถัดไปในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 การชำระเงินตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2567 จะเป็นการชำระเข้าบัตรนั้นๆ โดยตรงและไม่ผ่านการจัดสรรยอดอัตโนมัติ

ขณะที่บัตรใบที่ 2 มีวันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2567 การชำระเงินสำหรับบัตรใบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 จะเข้าบัตรนั้นๆ โดยตรงและไม่ผ่านการจัดสรรยอดอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *