ด่วน! คลังแจ้งข่าวดีล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000

Author:

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศวันเปิดให้ประชาชน และร้านค้าที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล อย่างเป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” โดยจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภายในระยะ 2 เดือนนับจากวันประกาศ

ส่วนกำหนดวันแจกเงิน หรือ โอนเงินในโครงการเงินดิจิทัลนั้น ขณะนี้เริ่มเห็นวันที่ชัดเจนแล้ว รอเพียงระบบการโอนเงินมีความพร้อม ก็จะประกาศวันโอนเงินอย่างเป็นทางการต่อไป

ส่วนความคืบหน้า กรณีที่คณะกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แขวนการพิจารณาจัดสรรงบกลางรองรับโครงการเงินดิจิทัล 152,700 ล้านบาทนั้น นายจุลพันธ์ ระบุว่า หลังจากที่ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลัง กลับไปจัดทำเอกสารงบฯ เพิ่มเติม ขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้ากลับมา แต่อหากแล้วเสร็จจะกำหนดวันที่ชัดเจน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่อสภาฯ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *