อัปเดตล่าสุด เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2567

Author:

เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2567 อัปเดตล่าสุด เงินเข้าบัญชี 2 รอบ

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนกรกฎาคม 2567 เงินเข้าบัญชีวันไหน?

กำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2 รอบ

รอบที่ 1 จ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

รอบที่ 2 จ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

อัปเดตฐานเงินเดือนข้าราชการ 2567 เพิ่มเงินเดือน

คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

ระดับ ปวช. ไม่น้อยกว่า 11,000 บาท

ภายในระยะเวลา 2 ปี นั้น วันที่ 1 พ.ค. 67

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2567

กำหนดจ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

วันจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ เดือนกรกฎาคม 2567

กำหนดจ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *