ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

Author:

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

xxxxxx

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

xx

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

051210 120284 779915 643628 119336

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

344989 082892 068498 489726 112814

716400 509881 448678 067625 444531

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

526765 226682 615858 236905 540411

907438 887136 596385 292040 325423

313471 295985 950641 092610 290322

271777 380940 160175 052671 372428

360281 166107 321165 225892 122729

918486 494578 206721 636886 370603

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

847443 133567 625761 227532 725339

435771 904447 252646 211803 182881

219385 400838 366206 933517 320226

059228 644008 911483 002506 598387

191363 438585 752876 848407 277604

728162 101429 025099 380460 698584

498104 066635 412016 292399 597933

302466 184989 831497 477344 636220

549722 520301 919369 837681 689093

782393 459375 360627 424410 584045

717700 901792 426746 762640 127655

219369 270390 537736 780912 851414

960387 787950 122718 189048 958051

526819 307383 574931 470814 598306

951359 179061 095930 934011 992438

204930 051521 694430 265925 148817

532555 237179 042336 513439 846157

982253 118847 699727 513569 458224

752372 487090 970030 421736 667377

927117 794733 894572 929132 808754

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *