ได้เวลารับเงิน! รีวิวอายุ 55 ปี ถึงวัยเกษียณ รับเงินบำเหน็จ ประกันสังคม ปี 2567

Author:

มนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประสังคม เมื่อถึงยามเกษียณก็จะได้รับ เงินชราภาพ ซึ่งก็คือเงินที่สะสมจากการทำงาน หรือเงินที่ถูกหักสะสมค่าประกันสังคมในทุก ๆ เดือน จำนวน 5% ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ตั้งแต่ 250 – 750 บาท

โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ เมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และได้ลาออกจากงาน สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเสียชีวิต ส่วนจะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญกรณีชราภาพนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ทีผ่านมา ได้มีสมาชิกเว็บไซต์พันทิป Ring of Fire ได้ตั้งกระทู้แชร์ประสบการณ์รีวิวขั้นตอน การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ อายุ 55 ปี 2567 ซึ่งเจ้าของกระทู้เริ่มเก็บสะสมเงินชราภาพมาตั้งแต่ปี 2542 – 2550 ก่อนลาออกจากกองทุน รวมอยู่ในระบบกองทุนประกันสงัคมจำนวน 8 ปี เข้าเกณฑ์การรับบำเหน็จ ตามเงื่อนไขการรับบำเหน็จของประกันสังคม ที่ระบุว่า

– หากจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายในกรณีชราภาพ เฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียว

– แต่หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

โดยเจ้าของกระทู้ ได้รีวิวขั้นตอนการไปขอรับเงินคืน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ เข้าไปเช็คประวัติ เงื่อนไข และจำนวนเงินที่ส่ง+สะสม ในเว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th มาตลอด เพื่อรอให้ครบรอบวันเกิดครบ 55 ปี ได้ฤกษ์ พร้อมแล้ว ก็ไปสำนักงานประกันสังคม แถวบ้านทันที เตรียมเอกสารไปพร้อม บัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร

ไปถึง 9.30 แจ้งเจ้าหน้าที่รับบัตรคิว

9.45 ถึงคิว ยื่นบัตรประชาชน / เจ้าหน้าที่คีย์ตรวจสอบข้อมูล สอบถามที่อยู่ / เบอร์โทร บัญชีที่จะโอนเงิน (กรณีแจ้ง กรุงไทย-พร้อมเพย์) sms. ส่งโค้ด OTP มือถือเรา / แจ้งเจ้าหน้าที่

9.55 เจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือหลักฐานมอบให้ หนังสือแจ้งว่าจะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ เป็นอันเสร็จพิธี กลับบ้าน

สรุป

1. ไม่ต้องเซ็นอะไร

2. ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

3. ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่ม

สรุป

1. ส่งเงินประกันสังคมตามเกณฑ์กำหนด (2542-2550)

2. อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ ค่อยทำเรื่องขอคืน

3. ทำเรื่องวันจันทร์ 24/6

4. ได้เงินวันพฤหัส 27/6

5. เช็กเว็บไซต์ประกันสังคมครับ หน้าจอส่งเท่าไหร่ได้จริง บวกอีก 100% + เช่น

ตรวจสอบมี 100 จะได้จริง+อีก 100 = สรุปรวมได้ 200

(ส่วนที่เพิ่มมา สุดแล้วแต่ผลประกอบการประกันสังคม แต่ละปีไม่เท่ากัน)

ตอบคำถามไม่ครบทุก comment ครับ ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้…เอาแบบรวม ๆ ครับ

– ท่านที่ส่งประกันสังคมมาแล้ว ไปเช็กยอดที่ หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมครับ (ผมไม่ลงแอป เพราะรกโทรศัพท์)

– เช็กแล้วมีเงินเท่าไหร่ ถ้าเข้าเกณฑ์บำเหน็จ ก็จะได้จริงอีกเท่าหนึ่ง…ประมาณนี้

– ส่วนกรณีอื่น บำนาญหรืออะไร ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ

– การทำเรื่อง ที่สำนักงานแต่ละที ไม่ยืนยันว่า เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่

– การยื่นออนไลน์ ผมตรวจเช็กแล้ว หาไม่เจอ ไม่ยืนยัน…(เพราะถ้าทำได้ ก็ทำไปแล้ว…)

– ข้อพึงระวัง ถ้าครบ 55 ปี ต้องทำเรื่องภายใน 1 ปี ไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์…(บ้าบอมาก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *