ลูกศิษย์อาลัย พระราชปรีชาญาณมุนี มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

Author:

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเจ้าคณะภาค 10 ได้แจ้งข่าวการมรณภาพของ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.7) เจ้าคณะ จ.อำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สิริอายุ 79 ปี 59 พรรษา

โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระราชปรีชาญาณมุนี วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ที่วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

สำหรับประวัติ พระราชปรีชาญาณมุนี มีนามเดิมว่า หลอม มณีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2487 ที่บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ณ วัดบ่อชะเนง โดยมีเจ้าอธิการเคน โชติปญฺโญ เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2508 ณ วัดบ่อชะเนง

ส่วนลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2519 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีเสตุวรคณาภิรักษ์ พ.ศ. 2524 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ. 2530 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริพัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปรีชาญาณมุนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *