ไปต่อไม่ไหว สวนน้ำดังภูเก็ต Blue Tree Lagoon ประกาศปิดกิจการ+เลิกจ้าง

Author:

จากกรณี เฟซบุ๊ก Blue Tree Phuket ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 70% และยุติการให้บริการ Blue Tree Lagoon มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้การพิจารณารูปแบบการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการ แม้ว่า Blue Tree จะมีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ และได้ลงทุนเป็นจำนวนไม่น้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2562 แต่เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างและทิศทางการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยุติการจ้างบุคลากรกว่า 70% ของจำนวนบุคลากรปัจจุบัน

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันรุนแรงของการตัดสินใจดังกล่าวที่ส่งผลต่อกลุ่มบุคลากร ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้แก่ครอบครัวและนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนพนักงานทั้งหมดอย่างเต็ม ที่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้

ถึงแม้ว่า Blue Tree Lagoon จะยุติการให้บริการลง แต่พื้นที่อื่นๆภายใน Blue Tree Phuket ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และบริษัทจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวคิดการบริการด้านสุขภาพให้ทราบกันต่อไป เมื่อบริษัทฯได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

หลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไป มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดายกันเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *